O nás

Společnost TOKIJA s. r. o. se specializuje na skartaci široké škály papírových  materiálů, které vznikají během každé lidské činnosti. Jedná se zejména o interní firemní dokumenty, účetní doklady atd.
Nabízíme bezpečnou skartaci na profesionálním strojním zařízení, které je certifikované Národním bezpečnostním úřadem. Výsledkem skartace je rozřezaná dokumentace, která odpovídá stupni utajení 2 – důvěrné.

Skartační proces

Materiál ke skartaci vložíte do námi připravených plastových nádob (tzv. binů). Biny jsou opatřeny zámkem a v jejich vrchní části je výřez pro vhoz materiálu. Nádoba je po naplnění (periodicitu nastavíme podle vašich potřeb) odvezena a nahrazena prázdnou. Dokumenty jsou skartovány, následně je vaší společnosti vystaven Certifikát o skartaci, který je dokumentem potvrzujícím naplnění NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016.
Toto nařízení je u nás známé pod zkratkou GDPR (General Data Protection Regulation), které v České republice vstoupilo v platnost dne 25. května 2018.

Technologie

Skartaci provádíme na stroji Intimus 16.86, který rozřeže dokumentaci na frakci 6×50 mm. Stroj je vybaven horizontálním lisem a odsávačkou prachu.

Bezpečnost

Skartace svezených dokumentů probíhá zpravidla v den svozu. Naše provozovna je nepřetržitě monitorována kamerovým systémem, střežena zabezpečovacím zařízením a protipožárními čidly. Celý areál má 24hodinovou fyzickou ostrahu.