O nás

Naše společnost se specializuje na skartaci široké škály papírových  materiálů, které vznikají během každé lidské činnosti. Zejména se jedná o interní firemní dokumenty a pracovní materiály, účetní doklady, personální materiály atd. U některých materiálů se skartace odvíjí od doby jejich zákonné archivace, u ostatních dokumentů je na rozhodnutí každé společnosti jak s nimi naloží. Společnost TOKIJA, s.r.o. Vám nabízí bezpečnou skartaci na profesionálním strojním zařízení, které je certifikované Národním bezpečnostním úřadem. Výsledkem skartace je rozřezaná dokumentace na frakci 6 x 50 mm, která odpovídá stupni utajení 2 (důvěrné) dle Národního bezpečnostního úřadu.

Materiály ke skartaci se vkládají do námi připravených plastových nádob (tzv. binů), které jsou opatřeny zámkem a v jejich vrchní části je výřez na vhoz materiálu ke skartaci, který svou velikostí zajistí nemožnost z nádoby materiály vyjmout. Po naplnění nádoby (periodicitu ve Vaší firmě nastavíme podle Vašich potřeb) je nádoba odvezena ke skartaci a bude nahrazena prázdnou nádobou. Po skartaci Vaše společnost obdrží Certifikát o skartaci, který je dokumentem, který Vám zajistí soulad s NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016. Toto nařízení je u nás známé pod zkratkou GDPR (General Data Protection Regulation), které v České republice vstoupilo v platnost dne 25.května 2018.

Technologie

Skartace probíhá na stroji Intimus 16.86, který rozřeže dokumentaci na frakci 6×50 mm. Stroj je vybaven horizontálním lisem a odsávačkou prachu.

Bezpečnost

Skartace svezených dokumentů probíhá v den svozu. Naše provozovna je nepřetržitě monitorována kamerovým systémem, střežena zabezpečovacím zařízením a protipožárními čidly. Celý areál má 24 hodinovou fyzickou ostrahu.